Einar Hansens Allhemsstiftelse

Ändamål

Utdrag ur stadgarna

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja vård och uppfostran av barn, varvid företräde bör lämnas åt personer, som är eller varit anställda i något av de till Allhem-gruppen för närvarande eller tidigare knutna bolagen.

Stiftelsen må jämväl lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning.

Stiftelsen må jämväl kunna lämna bidrag till och främja vetenskaplig forskning av olika slag samt under samverkan med militär eller annan myndighet lämna bidrag till stärkande av rikets försvar.