Styrelse

Attila Albert, advokat, ordförande

Per Tryding, vice VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Dan Walker, direktör, representant familjen Hansen

Barbara Törnquist-Plewa, professor Lunds Universitet
 
Jonas Granfeldt, professor Lunds Universitet