Om Einar Hansen

Historik

Einar Hansen föddes i den danska småstaden Horsens på Jylland 1902. Han växte upp under enkla förhållanden och kom tidigt i handelslära i Köpenhamn. I början av 1920-talet emigrerade Einar Hansen till Malmö. Där startade han tidningsförlaget Allhem och utvecklade de länge uppskattade veckotidningarna Hemmets Veckotidning och Allas Veckotidning till Sveriges största veckotidningar.

Genom bokförlaget Allhem gav han under ett halvsekel ut produkter med unika kvalitetskrav däribland s.k. donationstryck som överlämnades och tillförde mottagarna betydande belopp. Bland dessa destinatärer kan nämnas försvaret och dess närstående organisationer samt svenska kulturella och humanistiska verksamheter.

Einar Hansen satte under ett par decennier efter andra världskriget Malmö på redarkartan som direktör för Rederi AB Clipper som i sin flotta bland annat hade kryssningsfartyget Stella Polaris och skolfartyget Flying Clipper.

Einar Hansens utsågs under sin levnad bland annat till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten i Lund, kommendör av Nordstjerneorden i Sverige och Dannebrogsorden i Danmark. Han blev svensk medborgare 1933.

Från sin lärlingstid i Köpenhamn tog han med sig ett mecenatskap att som industrialist och entreprenör understödja samhällsbyggande värden. Det danska mecenatskapet förde han över i en skånsk miljö.

Utöver Einar Hansens Allhemsstiftelse stiftade han Einar Hansens forskningsfond www.einarhansen.org Einar Hansens stiftelse för bokhistoriska samlingar och bibliotek samt i Danmark Direktör Einar Hansen og hustru Vera Hansens fond.