Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne

Kvalifikationskrav: Priset delas ut till den eller de som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen.

Prissumma: 250 000 kronor.

Pristagare: Pristagare utses av Allhemsstiftelsens styrelse efter nominering som ska vara stiftelsen tillhanda senast den siste augusti respektive år. Det går inte att nominera sig själv till priset.

Stiftelsens adress:
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Box 541
200 25 MALMÖ

Epost: Till ordförande

advokat.albert@outlook.com

Tidigare pristagare

2023

Lone Koldtoft

Koldtoft tilldelades priset för att i många år arbetat kreativt med att undervisa svensktalande i danska och dansk kultur. Hon har på ett hängivet sätt bidragit till att utveckla en tvåspråkig region och inspirerat till samtal och samarbet över sundet, där det kanske allra viktigaste är att förstå varandras kultur och språk.

2022

Bild på Henning Bro svartvit

Henning Bro

Bro tilldelades priset för sina viktiga insatser för att förmedla kunskap om Öresundsregionens historia och för att framgångsrikt stimulera till ny forskning om det danska huvudstadsområdet och Skåne län på båda sidor om Sundet.

2021

thumbnail_Marianne-Bomgren_avatar_1480587093-512x512[2]

Marianne Bomgren

Bomgren tilldelades priset för sina insatser för att utveckla samarbeten mellan främst museum, skola och universitet i Sverige och Danmark.

2020

Orvar Lšfgren, professor, Etnologi

Orvar Löfgren

Löfgren tilldelades priset för sina stora insatser inom forskning, undervisning och publik kunskapsförmedling kring dansk-svenska kulturmöten i Öresundsregionen.

2019

Hanne Sanders, professor i historia

Hanne Sanders

Sanders tilldelades priset för sina insatser som historiker, redaktör och föreståndare för Centrum för Öresundsstudier och för att därigenom  aktivt verkat för forskning och undervisning om Öresundsregionen och förhållandet mellan grannländerna Danmark och Sverige från medeltiden till idag.