Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne

Kvalifikationskrav: Priset delas ut till den eller de som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen.

Prissumma: 250 000 kronor.

Pristagare: Pristagare utses av Allhemsstiftelsens styrelse efter nominering som ska vara stiftelsen tillhanda senast den siste augusti respektive år. Det går inte att nominera sig själv till priset.

Stiftelsens adress:
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Box 541
200 25 MALMÖ

Epost: Till ordförande
advokat.albert@telia.com

Tidigare års pristagare

2021

Marianne Bomgren

Bomgren prisades för sina insatser för att utveckla samarbeten mellan främst museum, skola och universitet i Sverige och Danmark.

2020

Orvar Löfgren

Löfgren prisades för sina stora insatser inom forskning, undervisning och publik kunskapsförmedling kring dansk-svenska kulturmöten i Öresundsregionen.

2019

Hanne Sanders

Sanders prisades för