Einar Hansens Allhemsstiftelse

Historik

Framgångsrik företagsledare, men också idealist, mecenat och visionär — med de orden har Einar Hansen beskrivits. Född i Horsens i Danmark 1902 kom han redan i början av tjugotalet till Malmö. Här skulle han verka i mer än sjuttio år intill sin död 1994. Läs mer

Allhemsstiftelsens pris till Einar Hansens minne

Kvalifikationskrav: Priset delas ut till den eller de som i Einar Hansens anda främjat undervisning och forskning i Öresundsregionen.

Prissumma: 250 000 kronor.

Pristagare: Pristagare utses av Allhemsstiftelsens styrelse efter nominering som ska vara stiftelsen tillhanda senast den siste augusti respektive år. Det går inte att nominera sig själv till priset.

Stiftelsens adress:
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Box 541
200 25 MALMÖ

Epost: Till sekreterare
advokat.albert@telia.com